PPME AIA heeft de Islam als grondslag, waarbij de sociale en culturele achtergrond van de leden (werken, wonen en weten) een belangrijke aspect vormt.

‚Äč PPME AIA heeft ten doel de ware leer van de Islam ten uitvoer te brengen zonder politieke voorkeur, overwegingen en activiteiten. Verder, trachten we dit doel te bereiken door:

  • naleving van de boodschap van de Islam
  • contacten zoeken en samenwerken met andere organisaties, voor zover zulks niet in strijd is met de principes en doelstelling der vereniging.
  • het ontwikkelen van relevante activiteiten, waaronder educatie, overdragen van de boodschap van de Islam alsmede sociale en culturele activiteiten.