We zijn een vereniging van Indonesisch Muslim Jongeren in Europa. Onze motto is: leren, werken en wonen.
We organiseren verschillende activiteiten van religieuze, cultuur, sport tot kunst voor onze leden en ook voor niet leden in Amsterdam en Nederland.
We werken samen met andere organisaties zowel in Indonesië en ook in Nederland.

Ten einde de da’wah en kennisvergroting van de Islam in Nederland te faciliteren hebben de Indonesische Islamitische gemeenschap en de Indonesische studenten de krachten gebundeld om een organisatie op te richten op 12 april 1971, te Barenstraat 4, Den Haag, met de hoop dat deze organisatie zich verder gaat ontwikkelen in Europa. De naam P.P.M.E. (Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa / Young Muslim Association in Europe) is hierdoor in het leven geroepen. ​

PPME AIA heeft de Islam als grondslag, waarbij de sociale en culturele achtergrond van de leden (werken, wonen en weten) een belangrijke aspect vormt.

​ PPME AIA heeft ten doel de ware leer van de Islam ten uitvoer te brengen zonder politieke voorkeur, overwegingen en activiteiten. Verder, trachten we dit doel te bereiken door:

  • naleving van de boodschap van de Islam
  • contacten zoeken en samenwerken met andere organisaties, voor zover zulks niet in strijd is met de principes en doelstelling der vereniging.
  • het ontwikkelen van relevante activiteiten, waaronder educatie, overdragen van de boodschap van de Islam alsmede sociale en culturele activiteiten.