Bent U geïnteresseerd in de Islam of was U op zoek naar de Islam om graag terug komen naar uw Schepper? Moslim worden is een recht van ieder mens, het terug zijn naar je fitrah.

Islam is niet beperkt tot een bepaalde groep, ras of huidskleur. De Islam is voor en van iedereen. PPME Al Ikhlash Amsterdam kan U helpen en ook begeleiden om Moslim te worden en te zijn. Op het moment dat U Moslim bent geworden, krijgt U er een grote familie bij, uw Moslim familie.

​Hieronder is paar punten om voor te bereiden om Moslim te worden:

  1. Formulier invullen.
  2. Zorg voor een kopie identiteitsbewijs en 2 pasfoto’s
  3. Zorg voor twee Moslim getuigen of vraag die aan ons


Het proces duurt ongeveer 30 minuten. Deze dienst wordt gratis aangeboden en U krijgt een certificaat van PPME AIA. ​

Van harte gefeliciteerd en welkom in onze familie ​

Coordinator Geloofszaken: Ustadz Tamzil +31 684868980
Secretaris Geloofzaken: Robert Fatah +31 633730411 ​

Toetreding tot Islam kan uitsluitend op vrijdagmiddag na de vrijdag gebed. U moet wel eerst inschrijven. Andere mogelijkheid is op zondagmiddag vanaf 16:30