Sind we een eigen pand hebben gekocht, hadden we een stichting opgericht dat regelt alle zaken van de vastgoed, een vastgoed beheerder. De taken van de VGB is om de administratie en het onderhoud van het pand de verzorgen.

Daarnaast moet de VGB een commerciële activiteiten hebben zodat het een financieel onafhankelijk van de vereniging. Het gaat om het dekken van de maandelijkse kosten van het gebouw. ​

VGB staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (NoReg. 65033264)